Perkhidmatan SPNB Mesra

 

SPNB ASPIRASI

Pembangunan projek kediaman komersil yang berdaya-saing. Pendaftaran projek SPNB Aspirasi: www.spnbaspirasi.com.my

SPNB IDAMAN

Pembangunan projek Rumah Idaman Rakyat (RIR). Pendaftaran projek SPNB Idaman: www.spnbidaman.com.my

SPNB MESRA

Pembangunan projek Rumah Mesra Rakyat (RMR). Pendaftaran projek SPNB Mesra: www.spnbmesra.com.my