SPNB Dana

 

SPNBĀ DANA

SPNB Dana Sdn. Bhd. telah ditubuhkan pada 1 April 2014 bertujuan untuk mendapatkan pembiayaan daripada pihak bank dan institusi kewangan untuk membiayai projek perumahan yang dijalankan oleh Kumpulan SPNB serta memberi pinjaman kepada pemohon-pemohon RMR1M dan pembeli rumah yang sukar untuk mendapatkan pinjaman perumahan bank. Selain itu, DANA juga dilantik sebagai ejen kutipan untuk RMR1M, unit-unit Pemulihan Projek Terbengkalai dan Projek- projek SPNB yang telah dijual secara pukal.