Usahasama SPNB-LTAT (USL)

 

USAHASAMA SPNB-LTAT (USL)

Usahasama SPNB-LTAT (USL) telah ditubuhkan pada 26 Febuari 2001 dengan pegangan saham oleh SPNB sebanyak 51% dan LTAT sebanyak 49%. USL berperanan sebagai Agen Pelaksana untuk menyiapkan sebanyak 6,550 unit Perumahan Anggota –Anggota Tentera dan Kakitangan Awam di Lembah Kelang.