Projek Telah Siap

 

RINGKASAN PEMBANGUNAN RMM YANG TELAH DISIAPKAN SEHINGGA 30 APRIL 2020

Kedah

Pulau Pinang

Perak

Pahang

Kelantan

Selangor

Negeri Sembilan

Melaka

Johor

Wilayah Persekutuan Labuan

Sabah

Sarawak

Jumlah unit yang telah disiapkan: 22,468