RMRPlus

 

PENGENALAN RMRPLUs

SYARAT-SYARAT PROGRAM

KAEDAH PEMBIAYAAN/PEMBAYARAN

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

PENYEDIAAN PAKEJ TAMBAHAN

NOTA:
Penyediaan pakej tambahan adalah tertakluk kepada rekabentuk RMRPlus manakala harga pakej tambahan adalah tertakluk kepada harga pasaran semasa di setiap kawasan dan tidak termasuk harga asal rumah.

REKABENTUK RMRPLUS

UNIT RMRPLUS YANG DILAKSANAKAN

KAEDAH DAN PROSES PERMOHONAN

Pemohon mengisi dan melengkapkan permohonan RMRPlus

(Majukan ke SPNB)

SPNB membuat semakan dan penilaian serta lawatan tapak
SPNB meluluskan permohonan
Penyediaan Surat Tawaran Program RMRPlus dan Pelantikan Peguamcara

Pemohon menandatangani Dokumen Perjanjian Pembinaan & membuat pembayaran deposit 5%

Tunai
Pembayaran Baki Harga Rumah
i. Lump Sum
ii. Berperingkat mengikut kemajuan

Pinjaman
Mendapatkan pinjaman perumahan
i. Bank /Institusi Kewangan

Pelantikan kontraktor dan
pemantauan pembinaan sehingga siap

NOTA:
Pemohon boleh mendapatkan Borang Permohonan daripada Pejabat Cawangan di setiap negeri atau melalui laman sesawang www.spnb.com.my