Rumah Mesra Rakyat (RMR)

 

OBJEKTIF PROGRAM

Program ini diwujudkan bagi membantu golongan berpendapatan rendah seperti nelayan, petani dan keluarga miskin yang tidak mempunyai rumah atau tinggal di rumah usang (daif) tetapi mempunyai tanah untuk membina rumah sendiri yang sempurna dan selesa.

KAEDAH PELAKSANAAN DAN CIRI-CIRI PROGRAM RMR

KELAYAKAN Pemohon

NOTA:

  • Bagi pemohon dari Semenanjung yang berumur melebihi 42 tahun, pemohon kedua yang berumur di antara 18-42 tahun diperlukan.
  • Bagi pemohon dari Sabah, Sarawak dan kawasan pulau yang melebihi 38 tahun, pemohon kedua yang berumur di antara 18-38 tahun diperlukan.

REKABENTUK

CARA-CARA MEMOHON

TEKAN BUTANG PERMOHONAN

KLIK PENDAFTARAN BARU

Isi Borang Pendaftaran Login dengan lengkap

PENERIMAAN LOGIN ID DAN KATA LALUAN

Kata laluan akan dihantar kepada pemohon

LOG MASUK KE LAMAN UTAMA

Gunakan login ID (email) dan kata laluan yang diberikan untuk memulakan permohonan RMR

MELENGKAPKAN BORANG ONLINE

Isi maklumat ke dalam sistem

SELESAI MENGISI BORANG ONLINE

Klik Selesai Pendaftaran Borang dan Cetak Borang

MAJUKAN BORANG DAN DOKUMEN KEPADA SPNB

Memajukan borang berserta dokumen ke Pejabat Cawangan SPNB yang berdekatan

NOTA:

  • Permohonan juga boleh dibuat dengan mendapatkan Borang Permohonan RMR di Cawangan SPNB dan dimajukan kembali kepada SPNB selepas permohonan dilengkapkan.

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

NOTA:

  • Surat Pengesahan pendapatan/ tidak memiliki rumah/ memiliki rumah usang perlu disahkan melalui Penghulu / Ketua kampung / Pegawai Profesional Kelas A.
  • SPNB berhak untuk mendapatkan dokumen tambahan tertakluk kepada keperluan dari semasa ke semasa
  • Format bagi Surat Akuan Bersumpah dan Borang Lawatan Tapak Bergambar disediakan oleh SPNB.
  • Keperluan pemohon kedua adalah bertujuan untuk pengambilan insurans (pinjaman) dan mewakili pemohon (jika perlu) bagi tujuan pembayaran bulanan.

TANGGUNGJAWAB PEMOHON (sekiranya diluluskan)