Rumah Mesra Rakyat (RMR)

 

Objektif program

Program ini diwujudkan bagi membantu golongan berpendapatan rendah seperti nelayan, petani dan keluarga miskin yang tidak mempunyai rumah atau tinggal di rumah usang (daif) tetapi emmpunyai tanah untuk membina rumah sendiri yang sempurna dan selesa.

KAEDAH PELAKSANAAN DAN CIRI-CIRI PROGRAM RMR

SYARAT KELAYAKAN