Sejarah & Pencapaian

 

SPNB bermula dengan penglibatan sebagai agensi pelaksana di dalam pembinaan rumah kos rendah seperti Taman Warisan, Sepang, Flat Taman Medan, Flat Kg. Kerinchi dan Flat Batu Muda.

Pada tahun 2001, Usahasama SPNB-LTAT Sdn Bhd (USL) ditubuhkan sebagai agensi pelaksana untuk pembinaan Perumahan Anggota-Anggota Tentera dan Kakitangan Awam di Lembah Kelang bermula. Kesemua projek di bawah USL telah disiapkan sepenuhnya pada tahun 2013, iaitu Pangkalan Udara Subang, Pangkalan Udara Sungai Besi, Kem Kementah, Kem Pasifik, Kem Wardieburn dan Jalan U-Thant, melibatkan 6,550 unit. USL adalah anak syarikat milik SPNB (51%) dengan usahasama bersama Lembaga Tabung Angkatan Tentera (49%).

Pada tahun yang sama juga, SPNB telah dipertanggungjawabkan sebagai agensi pelaksana untuk Pemulihan Projek Perumahan Terbengkalai di seluruh Malaysia. SPNB telah berjaya memulihkan sebanyak 14,785 unit rumah terbengkalai di seluruh Malaysia yang diserahkan kepada pembeli asal tanpa sebarang tambahan harga.

Pada tahun 2001, Skim Rumah Keluarga Nelayan di Terengganu telah diperkenalkan yang kemudiannya dikenali sebagai Rumah Mesra Rakyat 1Malaysia. Konsep ini telah diperluaskan untuk membantu golongan yang berpendapatan rendah, tidak mempunyai rumah atau tinggal di rumah usang (daif) tetapi mempunyai tanah untuk membina rumah sendiri yang sempurna dan selesa. Kelayakan permohonan adalah terlakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Dari masa ke semasa, SPNB dilantik oleh pelbagai agensi kerajaan seperti Majlis Keselamatan Negara (MKN) dan ICU untuk melaksanakan projek-projek CSR kerajaan seperti projek penempatan semula mangsa banjir/tsunami dan setinggan.

Bermula pada tahun 2014, Kumpulan SPNB telah membuat satu transformasi perniagaan untuk memperkukuhkan strategi perniagaan atas saranan PWC (PricewaterhouseCoopers), perunding yang dilantik. Enam anak syarikat iaitu SPNB Aspirasi Sdn Bhd, SPNB Idaman Sdn Bhd, SPNB Mesra Sdn Bhd, SPNB Edar Sdn Bhd, SPNB Dana Sdn Bhd dan USL diperkasakan untuk merealisasikan transformasi ini agar Kumpulan SPNB lebih fokus di dalam penyampaian visi dan misi Syarikat.