Sejarah Pencapaian

1997

21 Ogos 1997 : Penubuhan SPNB di bawah Kementerian Kewangan.

2000

Syarikat Usahasama SPNB – LTAT (USL) telah ditubuhkan untuk membina projek perumahan angkatan tentera di Lembah Klang.

2001

SPNB telah dilantik sebagai agensi pelaksana di bawah pengawasan pihak KPKT untuk memulihkan projek-projek perumahan terbengkalai(PPT).

2002

SPNB memperkenalkan Skim Rumah Keluarga Nelayan Terengganu yang dirancang untuk membantu golongan berpendapatan rendah. Nama program tersebut kemudian diubah menjadi Rumah Mesra Rakyat (RMR-Rumah Mesra Rakyat)


3 buah rumah siap dibina.

2003

530 buah rumah siap dibina.

2004

Majlis Keselamatan Negara melantik SPNB sebagai agen pelaksana untuk menyediakan kediaman bagi mangsa banjir dan tsunami di Kedah, Pulau Pinang dan Acheh.


2,802 buah rumah siap dibina.

2005

Program Rumah Mesra Rakyat telah diperluaskan ke Sabah dan Sarawak.


3,734 buah rumah siap dibina.

2006

4,485 buah rumah siap dibina.

2007

12,301 buah rumah siap dibina.

2008

Majlis Keselamatan Negara melantik SPNB untuk membangunkan rumah mangsa banjir di Johor, Pahang, Kelantan dan Sabah.


6,757 buah rumah siap dibina.

2009

9,229 buah rumah siap dibina.

2010

11,453 buah rumah siap dibina.

2011

5,082 buah rumah siap dibina.

2012

Reka bentuk baru diperkenalkan dengan menggunakan IBS (Integrated Building System) dan IBS Hybrid System.

2012

Sistem Atas Talian RMR untuk sistem permohonan atas talian Rumah Mesra Rakyat diperkenalkan. 


5,698 buah rumah siap dibina.